Học bổng của trường Đại học Kyung Hee

Hướng dẫn về học bổng cho sinh viên quốc tế:

* Chương trình học bổng Kyung Hee dành cho sinh viên mới:

– Học bổng cho sinh viên xuất sắc tiếng Hàn: sinh viên phải đăng ký ít nhất 15 tín chỉ và hoàn thành 12 tín chỉ kỳ trước GPA >3.7 được 100% học bổng, GPA>3.5 được 50% học bổng.

– Yêu cầu học phí 4 năm không yêu cầu phí đăng ký.

– Điều kiện duy trì học bổng là sinh viên có Topik 6.

* Chương trình học bổng Kyung Hee dành cho sinh viên năm nhất.

– Học bổng A: sinh viên phải đăng ký ít nhất 15 tín chỉ và hoàn thành 12 tín chỉ trước GPA>3. Học bổng 1 năm học phí không bao gồm phí đăng ký. Điều kiện duy trì học bổng sinh viên có topik 5.

– Học bổng B: sinh viên phải đăng ký ít nhất 15 tín chỉ và hoàn thành 12 tín chỉ trước GPA>3. Học bổng 1 năm học phí không bao gồm phí đăng ký. Điều kiện duy trì học bổng sinh viên có topik 4.

– Học bổng C: 100% phí đăng ký điều kiện duy trì học bổng xét hồ sơ đăng ký hoặc phỏng vấn.

– Học bổng D: 100% học phí kỳ đầu tiên không bao gồm phí đăng ký. Điều kiện duy trì học bổng, ứng viên đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn 1 năm.

* Học bổng đại học Kyung Hee dành cho sinh viên xuất sắc trong học tập: 600.000 đến 3.000.000KRW, điều kiện duy trì học bổng: sinh viên nhập học có GPA > 3.0 ở kỳ trước.

* Học bổng Kyunghee dành cho sinh viên tiến bộ nhất:500.000KRW điều kiện duy trì học bổng: sinh viên nhập học có GPA tiến bộ hoặc cao hơn kỳ trước.

D.Hướng dẫn các khóa học tiếng Hàn tại Viện Giáo dục Quốc tế (Cơ sở Seoul – http://iie.ac.kr):

Tên khóa học Khóa học chính quy
(10 tuần)
Khóa học ngắn hạn
tập trung (03 tuần)
Khóa học cuối năm
Thời gian học – Xuân: 02/4 ~ 12/6
– Hè: 20/6 ~ 29/8
– Thu: 08/10 ~ 14/12
– Đông: 17/12 ~ 28/2
– Xuân: 05~23/3
– Hè (khóa I): 01~22/8
– Hè (khóa II): 03~21/9
Cuối tháng 12
Điều kiện đăng ký Người nước ngoài và Hàn kiều từ 18 tuổi trở lên
Học phí Học phí 1 kỳ 10 tuần

1.700.000 KRW

Phí nhập học

100.000 KRW

Bảo hiểm

400.000 KRW

Ký túc xá:Phí ký túc xá 1.200.000KRW 1 kỳ 10 tuần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Liên Quan